AKTUALITY


14. 6. 2019 

Diplomové a bakalářské práce odevzdávejte na sekretariátu ústavu - Mgr. Andrea Šperková nejpozději do 28. 6. 2019 do 12.00 hod.

Dne 28. 6. 2019 je termín pro splnění studijních povinností pro studenty oboru PA i IPPA.

***

10. 4. 2019 Důležité upozornění

Oblastní nemocnice Náchod obeslala vysoké školy realizující zdravotnické studijní obory informací o zvýšeném výskytu onemocnění spalničkami v sousedním okrese Trutnov (v okrese Náchod jsou zatím evidovány 2 případy). Fakulta nedoporučuje výkon odborné praxe v Nemocnici Trutnov, případně v dalších zdravotnických zařízeních v dané lokalitě. Pokud se přesto student rozhodne odbornou praxi v daném zařízení konat, je třeba, aby si zajistil vyšetření krve na stanovení hladiny protilátek proti spalničkám a v případě nedostačující hladiny těchto protilátek jejich přeočkován.